Fresh Juice – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Fresh Juice

 Apple Juice

Apple Juice

98,000₫
 Carrot Juice

Carrot Juice

98,000₫
 Fresh Coconut

Fresh Coconut

61,000₫
 Lemon Juice

Lemon Juice

98,000₫
 Mango Juice

Mango Juice

98,000₫
 Orange Juice

Orange Juice

98,000₫
 Passion Juice

Passion Juice

98,000₫
 Pineapple Juice

Pineapple Juice

98,000₫
 Tomato Juice

Tomato Juice

98,000₫
 Watermelon Juice

Watermelon Juice

98,000₫

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience