Vegetarian pizza – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Vegetarian pizza

Vegetarian pizza

198,000₫

Mô tả

Onion, green bell pepper, pineapple, tomato slice, tomato sauce
Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Vegetarian pizza

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience