ỐC NGÀ VOI XÀO RAU MUỐNG – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pan-fried Elephant Tusk Snail With Morning Glory - Ốc Ngà Voi Xào Rau Muống

Pan-fried Elephant Tusk Snail With Morning Glory - Ốc Ngà Voi Xào Rau Muống

197,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Pan-fried Elephant Tusk Snail With Morning Glory - Ốc Ngà Voi Xào Rau Muống

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience