ỐC MÓNG TAY XÀO BƠ TỎI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pan-fried Razor Clam With Garlic & Butter - Ốc Móng Tay Xào Bơ Tỏi

Pan-fried Razor Clam With Garlic & Butter - Ốc Móng Tay Xào Bơ Tỏi

149,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Pan-fried Razor Clam With Garlic & Butter - Ốc Móng Tay Xào Bơ Tỏi

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience