ỐC HƯƠNG SỐT TRỨNG MUỐI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Pan-fried Sweet Snail With Salted Egg Sauce - Ốc Hương Sốt Trứng Muối

Pan-fried Sweet Snail With Salted Egg Sauce - Ốc Hương Sốt Trứng Muối

252,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Pan-fried Sweet Snail With Salted Egg Sauce - Ốc Hương Sốt Trứng Muối

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience