ỐC HƯƠNG HẤP SẢ – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Steamed Sweet Snail With Lemongrass - Ốc Hương Hấp Sả

Steamed Sweet Snail With Lemongrass - Ốc Hương Hấp Sả

252,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Steamed Sweet Snail With Lemongrass - Ốc Hương Hấp Sả

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience