Ốc Gai Đại Cháy Bơ Tỏi (Giá tính theo 100 gram) – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Stir-fried Giant Ramose Murex Snail With Butter & Garlic - Ốc Gai Đại Cháy Bơ Tỏi (Giá tính theo 1 con 800 gram)

Stir-fried Giant Ramose Murex Snail With Butter & Garlic - Ốc Gai Đại Cháy Bơ Tỏi (Giá tính theo 1 con 800 gram)

840,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -
 Stir-fried Giant Ramose Murex Snail With Butter & Garlic - Ốc Gai Đại Cháy Bơ Tỏi (Giá tính theo 1 con 800 gram)

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience