MỰC LÁ NƯỚNG BƠ TỎI – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Mực Lá Nướng Bơ Tỏi (Giá tính theo phần 300 gram) - Grilled Squid With Garlic & Butter

Mực Lá Nướng Bơ Tỏi (Giá tính theo phần 300 gram) - Grilled Squid With Garlic & Butter

384,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Mực Lá Nướng Bơ Tỏi (Giá tính theo phần 300 gram) - Grilled Squid With Garlic & Butter

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience