Fish & Chips – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Fish & Chips

Fish & Chips

171,000₫

Mô tả

Crispy Fried Basa Fish Fillet + French Fries + Sour Cream
Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Fish & Chips

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience