Vegetarian Fajitas – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Vegetarian Fajitas

Vegetarian Fajitas

127,000₫

Mô tả

Refried Pinto Beans, Tofu, Salsa, Guacamole, Lettuce, Green Pepper & Sour Cream, Served With Three Tortillas

 

油炸斑豆、豆腐、沙拉酱、椰汁酱、生菜、青椒和酸奶油,搭配 3 个墨西哥面包

 

파지탓 – 핀토 콩 부침, 두부, 살사 소스,코코넛 소스, 상추, 녹후추, 사워크림, 멕시코케이크 3개
Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Vegetarian Fajitas

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience