CHẢ GIÒ TÔM CUA – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
 Deep-fried Crab & Shrimp Spring Rolls - Chả Giò Tôm Cua

Deep-fried Crab & Shrimp Spring Rolls - Chả Giò Tôm Cua

127,000₫

Mô tả

Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Deep-fried Crab & Shrimp Spring Rolls - Chả Giò Tôm Cua

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience