Fried Mallard with gourd - Vịt trời Xào bầu

Fried Mallard with gourd - Vịt trời Xào bầu

935,000₫

 Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu

Gourd with Mallard Hotpot - Vịt trời Lẩu bầu

935,000₫

 Grilled mallard with Fermented Bean Curd - Vịt trời nướng chao

Grilled mallard with Fermented Bean Curd - Vịt trời nướng chao

Welcome to the official blog of "Sen - Lúa - Biển - Ốc Đại Việt" restaurant in Ho Chi Minh City! Today, we are excited...

935,000₫

 Grilled mallard with five spices - Vịt trời Nướng ngũ vị

Grilled mallard with five spices - Vịt trời Nướng ngũ vị

935,000₫

 Grilled Mallard with Green Pepper - Vịt trời Nướng tiêu xanh

Grilled Mallard with Green Pepper - Vịt trời Nướng tiêu xanh

935,000₫

 Steamed Mallard with Ginger & fish sauce - Vịt trời Hấp mắm gừng

Steamed Mallard with Ginger & fish sauce - Vịt trời Hấp mắm gừng

935,000₫