Giant Gourami - Cá Tai Tượng – Lua Dai Viet Restaurant
Best offer of the year - choose your dish

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán

Giant Gourami - Cá Tai Tượng

+ 300

A Diverse menu

+ 350

Customers per day

+ 10

Years experience